[ปรับปรุง] Bluestack ใหม่ 3, แพลตฟอร์มเกม Bluestack เป็นที่วางจำหน่าย!

BlueStacks 3 เป็นแบรนด์ที่จำลอง Android ใหม่และยังเป็นแพลตฟอร์มเกมเดียวที่ออกแบบและสร้างขึ้นสำหรับคอเกม. BlueStacks 3 และ BlueStacks App เล่นใช้เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่จะช่วยให้คุณสามารถใช้ใด ๆ App Android บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ. แต่เดิม, BlueStacks was based on our proprietary and patented technology “LayerCake.” As technology progressed, we moved to an open source model based on Virtual Box. This gives us the flexibility to develop newer features quicker and help the open source Android community grow.

Bluestack 3 ดาวน์โหลด
Bluestack ใหม่ 3 Gaming Platform

Bluestack 3 Feature

  • BlueStacks 3 has been in development for several years and is ready for you to start using today. It allows you to play android games with your mouse and keyboard to make you more competitive in your gameplay. You’ll be able to play in high definition with your monitor and use ANY app with BlueStacks 3.
  • App Center allows you to find the newest and most popular games being played by other gamers. When you click on a game, you’ll be able to find reviews, images, summaries, and tons more information about any game. App Center also learns about your gaming habits and recommends games we think you would like.
  • BlueStacks has partnered with today’s top developers to give you in-game gifts and promotions you can’t find anywhere else. In the gift center, you’ll find special skins, characters, gold, gems, and many more gifts across hundreds of games.
  • With BlueStacks Select is our Developer-focused program. As more developers like FunPlus or IGG join BlueStacks Select, gamers get exclusive gifts, content, and other items directly from these game developers. For example, in King of Avalon, you could get gold, treasure and exclusive resources you wouldn’t be able to get from just playing on your phone.
  • Use BlueStacks 3’s built-in chat app to interact with other gamers like never before. You’ll be able to use our “Friends” chat to plan your strategies and progress faster in your games. You can connect to friends across your Google contacts with Steam and Facebook coming soon.
  • When you compare BlueStacks 3 to other Android Emulators, BlueStacks 3 has the best performance and features. BlueStacks 3 is built on the state of the art BlueStacks Gaming Platform which uses patented Hyper-G graphics APIs allowing you to play at maximum resolution and refresh rates (including 144hz) – something no other Android emulator can even come close.
  • On your phone or other Android Emulators, you can only use one app at a time and only one Google Play account. BlueStacks 3 has a feature called Multi-Instance that lets you open multiple games and apps at the same time. That means you can play multiple accounts in Clash of Clans, Clash Royale and tons more games at the same time. You can level multiple accounts simultaneously or play many games at the same time on the same Google Play account.
  • BlueStacks 3’s gaming engine automatically adjusts to your computer’s unique specifications You’ll get the best performance settings by default and you can adjust these settings at any time. The result? Your games run smooth and fast. No other Android Emulator can do this.
  • BlueStacks 3 adjusts the resolution and size of your games to best fit your computer automatically. This allows you to focus on playing your game instead of having to tweak all the little settings. We also remember your settings so you don’t have to adjust this every time you restart.

ดาวน์โหลด Bluestack 3 Gaming Platform

Bluestack 3 DOWNLOAD PAGE

 

ร่วมกันคือการดูแล!

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้